رئیس‌جمهور: راهی جز ایستادگی و مقاومت در برابر فشار دشمن نداریم
رئیس‌جمهور: راهی جز ایستادگی و مقاومت در برابر فشار دشمن نداریم ۲۸ مهر ۱۳۹۸

رئیس‌جمهور: راهی جز ایستادگی و مقاومت در برابر فشار دشمن نداریم

رئیس‌جمهور با بیان اینکه ملت ایران عزت و بزرگی خود را در این سال‌ها به‌خوبی حفظ کرده است، تأکید کرد: امروز هیچ راهی جز ایستادگی و مقاومت در برابر فشار و توطئه دشمنان نداریم.