ذوالنور: اینستکس از دل برجام ناقص‌الخلقه برآمد
ذوالنور: اینستکس از دل برجام ناقص‌الخلقه برآمد ۱۶ تیر ۱۳۹۸
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس:

ذوالنور: اینستکس از دل برجام ناقص‌الخلقه برآمد

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با انتقاد از عدم صداقت در تشریح ماهیت برجام برای مردم، گفت: طبیعی است که از موجود ناقص‌الخلقه برجام، چیزی به نام اینستکس که امروز مطرح است، برآید.