دیدار آیت‌الله خامنه‌ای
جزئیات نخستین دیدار آیت‌الله خامنه‌ای با شهید نواب صفوی ۲۲ اسفند ۱۳۹۷

جزئیات نخستین دیدار آیت‌الله خامنه‌ای با شهید نواب صفوی

در ورودی مدرسه باز شد و عده‌ای میهمان وارد شدند. چشم من در میان آنان در جست‌وجوی نواب بود، که در ذهن خود از او تصویر مردی تنومند و بلندقامت داشتم؛ اما به جای چنان مردی که در تخیلم بود، مردی لاغر و کوتاه قد را دیدم که عمامه‌ای سیاه بر سر داشت.