دومین جلسه دادگاه نجفی آغاز شد/حضور فرزند میترا استاد در دادگاه
دومین جلسه دادگاه نجفی آغاز شد/حضور فرزند میترا استاد در دادگاه ۲۶ تیر ۱۳۹۸

دومین جلسه دادگاه نجفی آغاز شد/حضور فرزند میترا استاد در دادگاه

دومین جلسه رسیدگی به پرونده محمدعلی نجفی شهردار اسبق تهران به اتهام قتل همسر دومش میترا استاد آغاز شد.