در پی برگزاری مسابقات انتخابی جوانان؛ 20 جودوکار در اردوی تیم ملی باقی ماندند
در پی برگزاری مسابقات انتخابی جوانان؛ ۲۰ جودوکار در اردوی تیم ملی باقی ماندند ۲۱ خرداد ۱۳۹۸

در پی برگزاری مسابقات انتخابی جوانان؛ ۲۰ جودوکار در اردوی تیم ملی باقی ماندند

رقابت‌های انتخابی تیم ملی جوانان، برگزار شد و در نهایت 20 نفر به اردو دعوت می شوند.