خبرنگار بسیجی
آمادگی بسیج رسانه برای تبدیل حرکت‌های جهادی به گفتمان عمومی ۲۷ مرداد ۱۳۹۸

آمادگی بسیج رسانه برای تبدیل حرکت‌های جهادی به گفتمان عمومی

سازمان بسیج رسانه طی بیانیه‌ای با اشاره به فعالیت هزاران خبرنگار بسیجی در سراسر کشور، آمادگی خود را برای انعکاس بیش از پیش فعالیت های جوانان جهادگر اعلام کرد.