حوادث شغلی بهار امسال ۵۷ قربانی گرفت
حوادث شغلی بهار امسال ۵۷ قربانی گرفت ۰۸ مهر ۱۳۹۸

حوادث شغلی بهار امسال ۵۷ قربانی گرفت

آمارها نشان می‌دهد که بهار امسال هزار و سه نفر دچار حادثه شغلی شدند و ۵۷ نفر از این افراد فوت کردند.