حمید بعیدی نژاد
مسدود کردن در ورودی سفارت ایران در لندن توسط چند معترض ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

مسدود کردن در ورودی سفارت ایران در لندن توسط چند معترض

سفیر ایران در لندن عنوان کرد که چند معترض با مسدود کردن تنها در ورودی سفارت ایران، مانع از حضور دیپلماتهای ایرانی در محل کارشان شدند.