حقوق و دستمزد
دیوان محاسبات خواستار توقف صدور احکام حقوق و دستمزد شده است ۲۳ خرداد ۱۳۹۸

دیوان محاسبات خواستار توقف صدور احکام حقوق و دستمزد شده است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دیوان محاسبات در نامه‌ای به دولت خواستار توقف صدور احکام حقوق و دستمزد سال ۹۸ تا بررسی نهایی این تبصره از قانون بودجه شد.

ورود دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس به پرونده افزایش حقوق‌ها ۱۸ خرداد ۱۳۹۸

ورود دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس به پرونده افزایش حقوق‌ها

عضو هیئت رئیسه مجلس از بررسی پرونده افزایش حقوق ها در دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌ها و معاونت قوانین مجلس خبر داد.

افزایش حقوق در مجلس به نتیجه نرسید ۰۸ اسفند ۱۳۹۷

افزایش حقوق در مجلس به نتیجه نرسید

نماینده مردم شیراز گفت: نمایندگان مجلس در مورد هیچ کدام از سناریوهای افزایش حقوق در سال ۹۸ در جلسه غیرعلنی به نتیجه نرسیدند و این موضوع جهت بررسی دقیق تر مجددا به کمیسیون تلفیق بازگشت.