حسینی: سرنوشت فرزندان‌مان با 300 سؤال تست تعیین می‌شود!
حسینی: سرنوشت فرزندان‌مان با ۳۰۰ سؤال تست تعیین می‌شود! ۲۷ تیر ۱۳۹۸

حسینی: سرنوشت فرزندان‌مان با ۳۰۰ سؤال تست تعیین می‌شود!

سرپرست وزارت آموزش و پرورش با انتقاد از اینکه سرنوشت فرزندان‌مان با 300 سؤال تست تعیین می‌شود، گفت: تعلیم و تربیت تک ساحتی جلوی نشاط جمعی را می‌گیرد.