حجت الاسلام دسمی
بازدید حجت الاسلام دسمی تولیت گروههای جهادی قرارگاه بقیه الله در منطقه سیل زده عین دو در خوزستان ۱۲ مرداد ۱۳۹۸

بازدید حجت الاسلام دسمی تولیت گروههای جهادی قرارگاه بقیه الله در منطقه سیل زده عین دو در خوزستان

به گزارش بسیج پرس با نظارت و پیگیری های شبانه روزی حجت الاسلام دسمی تولیت گروههای جهادی در منطقه سیل زده عین دو خوزستان بازسازی منازل مسکونی همچنان ادامه دارد و منازل ساخته شده به خانواده ها جهت اسکان تحویل داده میشود.