جو بایدن از دوتکه شدن فیسبوک حمایت کرد
جو بایدن از دوتکه شدن فیسبوک حمایت کرد ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

جو بایدن از دوتکه شدن فیسبوک حمایت کرد

جو بایدن یکی از نامزدهای احتمالی دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده آمریکا از ایده دوتکه شدن فیسبوک برای مقابله با انحصارطلبی این شبکه اجتماعی استقبال کرد.