جوانان هدف قیام امام حسین (ع) را در عزاداری ها فراموش نکنند
جوانان هدف قیام امام حسین (ع) را در عزاداری ها فراموش نکنند ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
کارشناس مسائل مذهبی:

جوانان هدف قیام امام حسین (ع) را در عزاداری ها فراموش نکنند

حجت الاسلام مبینی گفت: مجالس عزداری امام حسین(ع) باید برشعور عزاداری افزوده شود و بیانگر اهداف قیام امام حسین(ع) باشد.