جهانگیری : ایران یکی از قربانیان
جهانگیری : ایران یکی از قربانیان سلاح های شیمیایی است ۲۸ فروردین ۱۳۹۷

جهانگیری : ایران یکی از قربانیان سلاح های شیمیایی است

«اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهوری در دیدار با فرانسیسکو روکا رئیس فدراسیون بین المللی جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر گفت: ایران یکی از قربانیان سلاح شیمیایی در منطقه و جهان است.