جنگل فارس
حضور بیش از ۲۰۰ نفر از بسیج عشایر در مهار آتش سوزی جنگل فارس ۱۳ مرداد ۱۳۹۸

حضور بیش از ۲۰۰ نفر از بسیج عشایر در مهار آتش سوزی جنگل فارس

حیات نیا، فرمانده حوزه مقاومت بسیج قدس عشایر در منطقه کهمره گفت: در چهار روز اخیر، بیش از ۲۰۰ نفرروز نیروی بسیجی از سپاه عشایر فارس و سپاه ناحیه ثارالله (ع) شیراز داشتیم که در منطقه خدمات مهار آتش ارائه کردند.