جانشین وزیر دفاع
استفاده از سامانه موشکی «عقاب» در پدافند ارتفاع پست ۰۳ شهریور ۱۳۹۸

استفاده از سامانه موشکی «عقاب» در پدافند ارتفاع پست

جانشین وزیر دفاع گفت: در حوزه پدافند ارتفاع پست، از سامانه موشکی «عقاب» استفاده می‌کنیم که این سامانه هم در برابر جنگنده‌ها و پهپاد‌ها و هم در برابر موشک‌های کروز قابلیت مقابله دارد.

صنعت هوافضای کشور در طرازهای برتر دنیا ۰۲ شهریور ۱۳۹۸
جانشین وزیر دفاع:

صنعت هوافضای کشور در طرازهای برتر دنیا

با توجه به جغرافیای تهدیدات، هوشمندسازی،‌ رادارگریزی و نقطه‌زنی را در دستور کار داریم و افزایش قدرت تخریب را با روش‌های داخلی و بومی برای 770 محصول دفاعی به جای کاتیوشا و آرپی جی ‌نهادینه کرده‌ایم و همواره در حال توسعه و حرکت هستیم.

دیدار جانشین وزیر دفاع با فرمانده نیروی دریایی هند ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

دیدار جانشین وزیر دفاع با فرمانده نیروی دریایی هند

جانشین وزیر دفاع با اشاره به اهمیت ژئوپلتیکی و ژئواستراتژیک ایران در منطقه گفت: بدون حضور ایران در منطقه غرب آسیا دست­یابی به روندهای امنیتی پایدار امکان­‌پذیر نیست.

دستیابی به امنیت پایدار در غرب آسیا بدون حضور ایران امکان پذیر نیست ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

دستیابی به امنیت پایدار در غرب آسیا بدون حضور ایران امکان پذیر نیست

سردار تقی‌زاده با اشاره به اهمیت ژئوپلتیکی و ژئواستراتژیک ایران در منطقه گفت: بدون حضور جمهوری اسلامی ایران در منطقه غرب آسیا امکان دست­یابی به روندهای امنیتی پایدار امکان­پذیر نیست.