تپانچه
رمینگتون RM380؛ کوچک و قابل اطمینان! ۲۰ شهریور ۱۳۹۸

رمینگتون RM380؛ کوچک و قابل اطمینان!

اگر بخواهيم در مورد كيفيت، عملكرد و ضريب اطمينان اين سلاح صادق باشيم، باید این رمینگتون را یکی از بهترین محصولات کلاس خود بدانیم.

تیراندازان تپانچه به فینال بازی های آسیایی نرسیدند ۳۰ مرداد ۱۳۹۷

تیراندازان تپانچه به فینال بازی های آسیایی نرسیدند

نماینده ایران در مسابقات تیراندازی تپانچه 10 متر بازی های آسیایی 2018 در مرحله مقدماتی حذف شدند.