تولد ملکه انگلیس
مردم مهمانان تولد ملکه انگلیس را شناسایی کنند ۲۳ خرداد ۱۳۹۸

مردم مهمانان تولد ملکه انگلیس را شناسایی کنند

دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی با اشاره به برگزاری مراسم جشن تولد برای ملکه انگلستان در تهران گفت: درخواست ما از مردم این است که افرادی که در مراسم تولد ملکه انگلیس شرکت می‌کنند را شناسایی کنند.

وزارت خارجه جلوی برگزاری تولد ملکه انگلیس در تهران را بگیرید ۲۳ خرداد ۱۳۹۸

وزارت خارجه جلوی برگزاری تولد ملکه انگلیس در تهران را بگیرید

دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران با بیان اینکه چرا مردم ایران باید پول برگزاری تولد ملکه انگلیس را بدهند؟ گفت: وزارت خارجه باید از برگزاری این مراسم جلوگیری کند.