توطئه های دشمن
گوش فرادادن به فرمان امام خامنه ای؛ یکی از روش ها برای مقابله با توطئه های دشمن ۳۰ مرداد ۱۳۹۷

گوش فرادادن به فرمان امام خامنه ای؛ یکی از روش ها برای مقابله با توطئه های دشمن

سردار سلیمانی گفت: در دورانی که دشمن از هر فرصتی برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی استفاده می کند باید با بصیرت و هوشیاری در برابر این گونه توطئه ها مقاومت کرد.