توسعه فناوری سلامت
شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت ۲۵۰۰ محصول وارد بازار کردند ۰۷ خرداد ۱۳۹۷

شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت ۲۵۰۰ محصول وارد بازار کردند

مدیرکل دفتر توسعه فناوری سلامت معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت تعداد شرکت های دانش بنیان دارای محصول در حوزه سلامت را حدود 450 شرکت اعلام کرد و گفت: این شرکت ها حدود 2500 محصول دانش بنیان را وارد بازار داخل کشور کرده اند.