توافق،صلح
ادامه اختلاف آمریکا و طالبان/ تاریخ امضای توافق مشخص نیست ۲۷ مرداد ۱۳۹۸

ادامه اختلاف آمریکا و طالبان/ تاریخ امضای توافق مشخص نیست

در حالی که اختلافات آمریکا و طالبان در مذاکرات قطر ادامه دارد سخنگوی دفتر سیاسی طالبان گفت که زمان امضای توافق صلح هنوز مشخص نیست.