تلاش جنبش استادی برای دست‌یابی به مدل ترکیبی راهیان‌نور
تلاش جنبش استادی برای دست‌یابی به مدل ترکیبی راهیان‌نور ۰۲ مهر ۱۳۹۸

تلاش جنبش استادی برای دست‌یابی به مدل ترکیبی راهیان‌نور

مجتبی زارعی گفت: جنبش استادی ایران بنا دارد به‌صورت بین رشته‌ای، معارف و مهارت‌های تاریخ دفاع مقدس را با فرازها و فرودهای تاریخ دویست سالهٔ ایران ترکیب کند و به مدل راهیان نور ترکیبی دست یابد.