تقسیم سود ۴۱۶ ریالی به ازای هر سهم شرکت مخابرات ایران
تقسیم سود ۴۱۶ ریالی به ازای هر سهم شرکت مخابرات ایران ۰۷ خرداد ۱۳۹۸

تقسیم سود ۴۱۶ ریالی به ازای هر سهم شرکت مخابرات ایران

در مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران، سهامداران با توزیع مبلغ ۴۱۶ ریال سود برای هر سهم این شرکت در سال مالی منتهی به اسفند 97 موافقت کردند.