تعبیر ستاره یووه از مسی و رونالدو/آنها شبیه نادال و فدرر هستند
تعبیر ستاره یووه از مسی و رونالدو/آنها شبیه نادال و فدرر هستند ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

تعبیر ستاره یووه از مسی و رونالدو/آنها شبیه نادال و فدرر هستند

مدافع و کاپیتان اول یووه مسی و رونالدو را به نادال و فدرر تشبیه کرد.