تصویب افزایش ۱۰۰ درصدی سرمایه همراه اول
تصویب افزایش ۱۰۰ درصدی سرمایه همراه اول ۱۳ خرداد ۱۳۹۸

تصویب افزایش ۱۰۰ درصدی سرمایه همراه اول

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت ارتباطات سیار ایران، صبح روز یکشنبه برگزار شد.