تصاویر جدید از خدمه و دو نقطه آسیب‌دیده بدنه نفتکش ایرانی
تصاویر جدید از خدمه و دو نقطه آسیب‌دیده بدنه نفتکش ایرانی ۲۲ مهر ۱۳۹۸

تصاویر جدید از خدمه و دو نقطه آسیب‌دیده بدنه نفتکش ایرانی

تصاویر جدیدی از دو نقطه آسیب‌دیده بدنه نفتکش و خدمه این نفتکش ایرانی منتشر شد.