ترکیب احتمالی گلادباخ و دورتمونداز دید کیکر
ترکیب احتمالی گلادباخ و دورتمونداز دید کیکر ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

ترکیب احتمالی گلادباخ و دورتمونداز دید کیکر

ترکیب احتمالی دو تیم بورسیامونشن‌گلادباخ و بورسیادورتموند اعلام شد.