ترویج فرهنگ دفاع مقدس جوانان را واکسینه می‌کند
ترویج فرهنگ دفاع مقدس جوانان را واکسینه می‌کند ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

ترویج فرهنگ دفاع مقدس جوانان را واکسینه می‌کند

محمدمهدی زاهدی گفت: یکی از برجسته‌ترین فعالیت‌های فرهنگی که می‌تواند در خنثی کردن تهاجم فرهنگی دشمنان کارساز باشد، ترویج فرهنگ دوران دفاع مقدس و نهادینه کردن این امر مهم در تفکر نسل جوان کشور است.