تجدید چاپ
کتاب «سیری در نظریه پیچیدگی» چاپ چهارمی شد ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

کتاب «سیری در نظریه پیچیدگی» چاپ چهارمی شد

کتاب «سیری در نظریه پیچیدگی» نوشته ملانی میچل با ترجمه رضا امیر رحیمی توسط نشر نو به چاپ چهارم رسید.