به دانش‎آموزان کم‎بضاعت برای شرکت در اردوی راهیان‎نور کمک می‎شود
به دانش‎آموزان کم‎بضاعت برای شرکت در اردوی راهیان‎نور کمک می‎شود ۲۷ تیر ۱۳۹۸

به دانش‎آموزان کم‎بضاعت برای شرکت در اردوی راهیان‎نور کمک می‎شود

فرمانده سپاه نینوا گلستان گفت: به دانش آموزان کم بضاعت برای شرکت در اردوی راهیان نور کمک می شود.