بسیج دانشجویی اقتدار دانشگاه است
بسیج دانشجویی اقتدار دانشگاه است ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

بسیج دانشجویی اقتدار دانشگاه است

مسئول بسیج دانشجوی استان کرمانشاه گفت : پایگاه بسیج دانشجوایی جهان اسلام در کرمانشاه راه اندازی می شود.