برپایی هیات عزاداری بانوان در خیابان، پسندیده زنان نیست
برپایی هیات عزاداری بانوان در خیابان، پسندیده زنان نیست ۱۴ شهریور ۱۳۹۸

برپایی هیات عزاداری بانوان در خیابان، پسندیده زنان نیست

رئیس بسیج جامعه زنان کشور با اشاره به فعالیت پایگاه های بسیج خواهران سراسر کشور در ایام عزاداری امام حسین (ع) گفت: برپایی هیات عزاداری بانوان در سطح خیابان پسندیده زنان و عرف جامعه نیست.