برداشت استعفا از نامه اوحدی صحیح نیست
برداشت استعفا از نامه اوحدی صحیح نیست ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

برداشت استعفا از نامه اوحدی صحیح نیست

مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان فرهنگی ـ هنری شهرداری تهران معتقد است برداشت استعفا از نامه اوحدی، رئیس این سازمان به شهردار تهران، صحیح نیست.