بانک ملت همچنان بر فراز قله های صنعت پرداخت کشور
بانک ملت همچنان بر فراز قله های صنعت پرداخت کشور ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

بانک ملت همچنان بر فراز قله های صنعت پرداخت کشور

بانک ملت موفق شد در فروردین ماه سال جاری نیز رتبه نخست را در اغلب شاخص های بانکداری الکترونیک در بین بانک های کشور حفظ کند.