باقرالعلوم
گروه جهادی یاس به کمک دانش آموزان حاشیه نشین شتافتند ۱۴ مرداد ۱۳۹۸

گروه جهادی یاس به کمک دانش آموزان حاشیه نشین شتافتند

دختران گروه جهادی یاس حوزه باقرالعلوم میانه، کلاس های تابستانی دانش آموزان مناطق حاشیه ای میانه را رونق می بخشند.