بازداشت ۱۳ سرشاخه قاچاق و ۳۲ دلال دارو
بازداشت ۱۳ سرشاخه قاچاق و ۳۲ دلال دارو ۳۰ مهر ۱۳۹۸

بازداشت ۱۳ سرشاخه قاچاق و ۳۲ دلال دارو

رئیس پلیس تهران بزرگ از شناسایی و بازداشت ۴۵ سرشاخه اصلی قاچاق و دلالان توزیع کننده دارو در پایتخت خبر داد و گفت: ۱۵۴ داروخانه متخلف در این طرح شناسایی شدند.