بازآماد تستر موتور هواپیمای سی-130 توسط نیروی هوایی ارتش
بازآماد تستر موتور هواپیمای سی-۱۳۰ توسط نیروی هوایی ارتش ۲۵ تیر ۱۳۹۸

بازآماد تستر موتور هواپیمای سی-۱۳۰ توسط نیروی هوایی ارتش

تستر موتور هواپیمای سی-130 با تلاش شبانه روزی کارکنان گردان نگهداری و گروه فنی نیروی هوایی ارتش در پایگاه هوایی شهید لشکری بازآماد شد.