ایران به عقب بر‌نمی‌گردد
ایران به عقب بر‌نمی‌گردد ۲۶ تیر ۱۳۹۸

ایران به عقب بر‌نمی‌گردد

سخن رهبر انقلاب از پشتوانه علمی و منطقی محکمی برخوردار است، توضیح‌دهنده یک تئوری درباره نظم حاکم بر روابط بین‌الملل هم هست، تئوری معروفی که می‌گوید قدرت رقم‌زننده چگونگی روابط بین‌الملل است و هرکسی ضعیف باشد به‌سرعت از بین خواهد رفت.