انسان هوشمند از اصلی ترین ابزارهای امنیت ترافیکی است
انسان هوشمند از اصلی ترین ابزارهای امنیت ترافیکی است ۰۲ مهر ۱۳۹۸

انسان هوشمند از اصلی ترین ابزارهای امنیت ترافیکی است

رئیس پلیس راه کشور گفت: رعایت قوانین ترافیکی و رانندگی از سوی افراد اعم از سواره و پیاده در کاهش تصادفات و حوادث جاده ای دورن و برون شهری نقشی سازنده و بازدارنده دارد و بدون شک انسان هوشمند از اصلی ترین ابزارهای امنیت ترافیکی است.