امنیت آبراه‌ها را امنیت خود می‌دانیم/ رد اتهام زنی آمریکا
امنیت آبراه‌ها را امنیت خود می‌دانیم/ رد اتهام زنی آمریکا ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

امنیت آبراه‌ها را امنیت خود می‌دانیم/ رد اتهام زنی آمریکا

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: جمهوری اسلامی امنیت آبراه‌ها را امنیت خود می‌داند.