امام حسین
ماندلا، گاندی و لوترکینگ از عاشورا تاثیر پذیرفتند ۱۷ شهریور ۱۳۹۸
استاد دانشگاه لاند سوئد گفت‌:

ماندلا، گاندی و لوترکینگ از عاشورا تاثیر پذیرفتند

«جوآنا گوستاوسون» نایب رئیس دپارتمان مطالعات ادیان دانشگاه لاند سوئد معتقد است که: اهداف قیام عاشورا همچنان مورد مطالبه آزادی‌خواهان جهان است، واقعه عاشورا به کلان‌روایتی فرامذهبی بدل شده است که ابرگفتمانی برای آزادی‌خواهی و ایستادگی در برابر جباریت را برای تاریخ بشر ترسیم کرده است.

«پیشوای شهیدان» ۰۹ خرداد ۱۳۹۸

«پیشوای شهیدان»

«پیشوای شهیدان» عنوان کتابی از «سیدرضا صدر» است که به اهتمام «سیدباقر خسروشاهی» ترجمه شده است. این کتاب که در مورد سیره و زندگی امام حسین (ع) به رشته تحریر درآمده ویژه نوجوانان بوده که در سه بخش «کلیات»، «شهادت و جهاد» و «اسارت» به نگارش درآمده است.