المپیک 2020
بازدید ۴٫۵ میلیون نفری از وب‌سایت فروش بلیت المپیک توکیو ۲۹ مرداد ۱۳۹۸

بازدید ۴٫۵ میلیون نفری از وب‌سایت فروش بلیت المپیک توکیو

وب‌سایت فروش بلیت بازی‌های المپیک 2020 توکیو در مرحله دوم 4.5 میلیون بازدیدکننده داشته است.