الجزیره: 260 نظامی در حال آموزش جزیره سقطری یمن را به مقصد امارات ترک کردند
الجزیره: ۲۶۰ نظامی در حال آموزش جزیره سقطری یمن را به مقصد امارات ترک کردند ۲۶ تیر ۱۳۹۸

الجزیره: ۲۶۰ نظامی در حال آموزش جزیره سقطری یمن را به مقصد امارات ترک کردند

یک شبکه خبری بامداد چهارشنبه خبر داد که 260 نظامی در حال آموزش جزیره سقطری یمن را به مقصد امارات ترک کردند.