اقدامات آموزشی لیفت و اوبر در زمینه امنیت سفر
اقدامات آموزشی لیفت و اوبر در زمینه امنیت سفر ۰۴ خرداد ۱۳۹۸

اقدامات آموزشی لیفت و اوبر در زمینه امنیت سفر

موضوع امنیت یکی از چالش‌های پیش روی هر سیستم‌ حمل‌ونقلی است.