افغانستانی مجاز ساکن ایران برای حضور در مراسم اربعین چه کنند؟
افغانستانی مجاز ساکن ایران برای حضور در مراسم اربعین چه کنند؟ ۳۰ شهریور ۱۳۹۸

افغانستانی مجاز ساکن ایران برای حضور در مراسم اربعین چه کنند؟

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا گفت: این امکان فراهم شده که اتباع مجاز افغانستانی ساکن در ایران با صدور مدرک جایگزین در حکم گذرنامه، عازم کشور عراق شده و به کنگره عظیم و معنوی اربعین حسینی (ع) بپیوندند.