اصناف به کارگیرنده مشمولان غایب، جریمه نقدی می‌شوند
اصناف به کارگیرنده مشمولان غایب، جریمه نقدی می‌شوند ۰۳ مهر ۱۳۹۸

اصناف به کارگیرنده مشمولان غایب، جریمه نقدی می‌شوند

رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی از جریمه نقدی اصناف به کارگیرنده مشمولان غایب خبر داد و گفت: مشمولان غایبی که تاکنون برای تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود اقدام نکرده اند برابر ماده ۱۰ قانون با محرومیت‌های اجتماعی مواجه می شوند.