اصلاح برجام ازسوی آمریکا و
اصلاح برجام ازسوی آمریکا و اروپا گمانه زنی است ۲۷ فروردین ۱۳۹۷

اصلاح برجام ازسوی آمریکا و اروپا گمانه زنی است

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: برجام موضوعی میان ایران و گروه1+5 است و مطالب عنوان شده در رسانه ها درباره اصلاح برجام از سوی آمریکایی ها و اروپایی ها گمانه زنی است.