اسدالله بادامچیان
اروپا در نقض برجام با آمریکا رقابت دارد ۲۰ خرداد ۱۳۹۸

اروپا در نقض برجام با آمریکا رقابت دارد

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه اظهارات اروپایی‌ها نشان از رقابتشان با آمریکا برای نقض برجام است، گفت: از وزیر خارجه می‌خواهیم سفیر فرانسه را به دلیل مواضع مداخله جویانه اخراج کند.

معاونین جدید حزب موتلفه اسلامی با حکم دبیرکل منصوب شدند ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

معاونین جدید حزب موتلفه اسلامی با حکم دبیرکل منصوب شدند

دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی طی حکمی معاونین جدید حزب موتلفه اسلامی در دوره دوازدهم را منصوب کرد.