از تعامل با کشورهای همسایه برای تأمین امنیت منطقه استقبال می‌کنیم
از تعامل با کشورهای همسایه برای تأمین امنیت منطقه استقبال می‌کنیم ۱۷ مرداد ۱۳۹۸
سخنگوی وزارت امور خارجه:

از تعامل با کشورهای همسایه برای تأمین امنیت منطقه استقبال می‌کنیم

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه کشورهای همسایه اولویت سیاست خارجی ما هستند، گفت: جمهوری اسلامی ایران از هرگونه تغییر رویکرد توسط کشورهایی که تاکنون سوءتفاهم داشته‌اند، استقبال می‌کند.