ارسال ۶۰ میلیون نفر پیامک هشدار در سیل اخیر
ارسال ۶۰ میلیون نفر پیامک هشدار در سیل اخیر ۱۳ خرداد ۱۳۹۸

ارسال ۶۰ میلیون نفر پیامک هشدار در سیل اخیر

وزیر ارتباطات گفت: مجموعاً ۶۰میلیون نفر هشدار توسط سیستم اعلام هشدار ارسال شد؛ در حوادث اخیر اگر میزان تلفات کم بود دلیلش مکانیزم‌های اعلام هشداری بود که عملکرد مطلوبی داشت.